Niesłuszny mandat za naruszenie norm czasu pracy kierowców w krajach UE

Wielu Przewoźników styka się z problemem niesłusznych mandatów nakładanych w związku  naruszeniem norm czasu pracy kierowców. Kary te sięgają niekiedy bardzo wysokich kwot, sięgających np. w Hiszpanii pułap 1 500,00 EUR za jedno stwierdzone naruszenie. W przypadku kontroli służb porządkowych niezwykle rzadko zdarza się, by próba wyjaśnienia sprawy przez kierowcę przynosiła pożądany efekt. Podążając dalej za przykładem Hiszpanii, jedynym ustępstwem, do którego skłonne są organy fiskalne jest możliwość zmniejszenia kary o 30% w przypadku natychmiastowej płatności. Niejednokrotnie jednak nawet w przypadku redukcji kary, pozostaje ona w dalszym ciągu krzywdząca, gdyż normy czasu pracy nie zostały wcale naruszone.

W Unii Europejskiej kwestię czasu pracy kierowców reguluje rozporządzenie CE 561/06. Zgodnie z tym aktem prawnym kierowcy zobowiązani są m.in. do stosowania dziennych i tygodniowych przerw w pracy. Problemem w tym przypadku jest to, że bardzo często służby błędnie interpretują treść przepisów odnoszących się do obliczania czasu pracy i czasu przerwy. W ostatnim czasie zetknąłem się z kilkoma sytuacjami, w których organy ukarały kierowców za brak przerwy tygodniowej, mimo że w chwili kontroli drogowej nie upłynął jeszcze termin na jej realizację. Nawet w przypadku, w którym kierowca miał ustaloną trasę wraz z określeniem miejsca i czasu kolejnego postoju, mandat został w jednej z takich sytuacji nałożony.

Zauważyć należy, że w przypadku ewidentnego braku woli do ustępstw ze strony funkcjonariusza przeprowadzającego kontrolę, nie warto jest wdawać się w spór na miejscu kontroli, gdyż rzadko kiedy przyniesienie to jakikolwiek skutek. Co więcej, nawet w przypadku oczywistej niesłuszności mandatu, warto ją uiścić i to najlepiej jeszcze na miejscu – korzystając z 30% zniżki. Dlaczego? Najlepszym i w zasadzie jedynym sposobem rozstrzygania wszelkich kwestii spornych w kontaktach z organami obcego Państwa pozostaje bowiem droga oficjalna. W przypadku mandatów za naruszenie norm czasu pracy kierowców,  procedura może zostać uruchomiona po uiszczeniu kary. W przypadku zaś przebrnięcia przez drogę odwoławczą, kwota uiszczona tytułem płatności za niesłusznie nałożony mandat zostanie zwrócona.

Jeśli prowadzicie Państwo firmę transportową i została na Was nałożona niesłuszna kara związana z naruszeniem norm czasu pracy kierowców, zapraszam serdecznie do skorzystania z usług mojej kancelarii. Kancelaria świadczy w tym zakresie zarówno doraźną pomoc w nagłych sytuacjach, jak również sporządza odwołania od niesłusznie nałożonych mandatów, korzystając przy tym z usług profesjonalnych tłumaczy wyspecjalizowanych w języku prawnym.

Zapraszam serdecznie do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego Grzegorz Nowakowski – kancelaria@grzegorznowakowski.pl lub pod telefonem 739 627 662