Kradzież mienia w transporcie, a odpowiedzialność ubezpieczyciela

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela co do zasady.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w przypadku ubezpieczenia OC Przewoźnika Drogowego w sytuacji zaistnienia szkody polegającej na kradzieży przewożonego mienia co do zasady uregulowana jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia OCPD. W większości przypadków i w większości towarzystw ubezpieczeniowych, odpowiedzialność taka jest w istotny sposób ograniczona. Ubezpieczyciel co do zasady nie odpowiada mianowicie za szkody, w sytuacji, gdy do kradzieży doszło podczas postoju pojazdu poza parkingiem strzeżonym. Jest to rozwiązanie dalece niekorzystne dla Przewoźników. Oczywistym jest bowiem, iż zdarzają się niemożliwe do przewidzenia sytuacje, w których Przewoźnik zobligowany jest do postoju środka transportu w wymuszonych miejscach. Tytułem przykładu warto wskazać na kończący się czas pracy kierowcy, którego nie można było dokładnie oszacować, chociażby z powodu trudnych warunków drogowych. Trudno wymagać od Przewoźnika, by łamał przepisy o normach czasu pracy kierowców i za wszelką cenę poszukiwał parkingu strzeżonego – który może być przecież oddalony o kilkadziesiąt kilometrów. Rozwiązanie takie jest tym bardziej niefortunne, jeśli weźmie się pod uwagę, że wzdłuż głównych dróg zazwyczaj rozlokowane są dość regularnie oświetlone i monitorowane parkingi przeznaczone specjalnie do postoju pojazdów ciężarowych. Tymczasem, niejednokrotnie zdarza się, że – wbrew logice – nocowanie na takich parkingach nie jest dozwolone przez Ubezpieczycieli i w przypadku zaistnienia szkody kradzieżowej, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

Klauzula postojowa jako metoda rozszerzenia odpowiedzialności Ubezpieczycieli.

Najłatwiejszą metodą ochrony przed tego typu sytuacjami jest umowne rozszerzenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, w taki sposób, by ubezpieczenie obejmowało możliwie szeroki katalog miejsc postojowych. Możliwość taką daje zawarcie w umowie ubezpieczenia tzw. klauzuli postojowej – która może być skonstruowana w zasadzie dowolnie, w zależności od potrzeb danego Przewoźnika. Z reguły wymaga to jednak analizy prawnej konkretnego zapisu, gdyż czasem jeden przecinek jest w stanie zaważyć o budżecie Firmy.

Wpływ umów z kontrahentami na skuteczność klauzuli postojowej.

Zdarza się także, że mimo pozornie istotnego rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o możliwość postoju poza parkingami strzeżonymi, np. na oświetlonych monitorowanych parkingach, nie stanowi to gwarancji, że Ubezpieczyciel przyjmie swoją odpowiedzialność za szkodę kradzieżową.  Należy mianowicie zwrócić uwagę, że Ubezpieczyciele – zwłaszcza w odniesieniu do Przewoźników działających bez wsparcia prawnego – częstokroć korzystają z gotowych wzorów klauzul postojowych, które z reguły ustanawiają odpowiedzialność Ubezpieczyciela pod warunkiem, że postój poza parkingami strzeżonymi nie jest zakazany w zleceniu transportowym albo w instrukcji przewozu. Skutecznym rozwiązaniem, które pozwoli uniknąć tego rodzaju „niespodzianek”, jest dbanie o taką konstrukcję umów z kontrahentami, które nie zniweczą zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Wsparcie prawne dla Przewoźników.

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorza Nowakowskiego zajmuje się doradztwem prawnym na każdym etapie działania Przewoźników. Dotyczy to m.in. opisanej wyżej analizy umów ubezpieczeniowych, celem maksymalnego rozszerzenia przewidzianej w nich ochrony Przewoźników, ale także opiniowaniem oraz negocjowaniem umów i zleceń transportowych – by ochrona taka była w pełni skuteczna.

Zapraszam serdecznie do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego Grzegorz Nowakowski – kancelaria@grzegorznowakowski.pl, telefon: 739 627 662