Kradzież mienia w transporcie, a odpowiedzialność ubezpieczyciela

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela co do zasady. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w przypadku ubezpieczenia OC Przewoźnika Drogowego w sytuacji zaistnienia szkody polegającej na kradzieży przewożonego mienia co do zasady uregulowana jest w Ogólnych Warunkach […]