Zakres usług

Kancelaria świadczy profesjonalną, kompleksową obsługę prawną Klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych. Świadczenie usług odbywa się w formie bezpośrednich spotkań z Klientami, porad udzielanych drogą elektroniczną i telefoniczną, jak również poprzez sporządzanie pism procesowych oraz reprezentację przed Sądami, organami ścigania oraz organami administracyjnymi.

prawo_cyw_d

prawo_rodz_d

prawo_karne_d

prawo_gosp_d

prawo_pracy_d

prawo_adm_d

prawo_cyw_m

prawo_rodz_m

prawo_karne_m

prawo_gosp_m

prawo_pracy_m

prawo_adm_m

Kancelaria

Adwokat Grzegorz Nowakowski jest członkiem Izby Adwokackiej w Lublinie. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz filologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest absolwentem III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe nabywał w kancelarii adwokackiej adw. Macieja Chorągiewicza, specjalizującej się w prawie karnym. Niezależnie od tego, współpracuje z kancelariami prawnymi z całej Polski oraz z zagranicy, zarówno w sprawach z zakresu prawa karnego, jak i cywilnego, gospodarczego, a także prawa międzynarodowego.

W trakcie praktyki zawodowej odbywał zagraniczne staże prawne. W obranej ścieżce zawodowej swój szczególny udział miał staż w kancelarii adwokackiej adw. J. Boulboulle w Liège w Belgii. Zajmował się tam m.in. obsługą spraw polskich eurodeputowanych, a także Polaków mieszkających – oraz chcących zamieszkać lub podjąć działalność gospodarczą – w innych państwach UE.

Nabyta za granicą gruntowna wiedza i praktyka z zakresu szeroko rozumianych spraw międzynarodowych i transgranicznych, przyczyniła się do nabycia praktycznej wiedzy w tym zakresie, nieczęsto spotykanej wśród praktyków prawa w Polsce. Doświadczenia te ukształtowały także nowatorską wizję funkcjonowania kancelarii w sposób profesjonalny i otwarty na potrzeby Klientów.

Adwokat Grzegorz Nowakowski biegle włada językiem angielskim i francuskim. Zna także język hiszpański. Ukończył studia z zakresu filologii romańskiej, gdzie pracę dyplomową poświęcił omówieniu różnic między francuskim a polskim językiem prawnym.

Jako członek organizacji Association des Etats Généraux des Etudiants de l'Europe oraz Phi Delta Phi International Legal Fraternity, był organizatorem, współorganizatorem i uczestnikiem wielu wydarzeń szkoleniowych o charakterze międzynarodowym.

Jest osobą o szerokich zainteresowaniach. Liczne podróże zagraniczne przyczyniły się nie tylko do pogłębiania wiedzy językowej, ale także do rozwijania pasji i zainteresowań kulturą państw śródziemnomorskich.

Blog

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
adw. Grzegorz Nowakowski

20-029 Lublin, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 32/4 (I piętro)

tel. 739-627-662

kancelaria@grzegorznowakowski.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

NIP: 712 294 91 57
REGON: 362591495
Nr konta: 34 1140 2004 0000 3102 7588 0603