Zakres usług

Kancelaria świadczy profesjonalną, kompleksową obsługę prawną Klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych. Świadczenie usług odbywa się w formie bezpośrednich spotkań z Klientami, porad udzielanych drogą elektroniczną i telefoniczną, jak również poprzez sporządzanie pism procesowych oraz reprezentację przed Sądami, organami ścigania oraz organami administracyjnymi.

prawo_cyw_d

prawo_rodz_d

prawo_karne_d

prawo_gosp_d

prawo_pracy_d

prawo_adm_d

prawo_cyw_m

prawo_rodz_m

prawo_karne_m

prawo_gosp_m

prawo_pracy_m

prawo_adm_m

Kancelaria

Radca prawny Grzegorz Nowakowski jest absolwentem III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także studia filologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Odbył aplikację adwokacką pod patronatem adwokata Macieja Chorągiewicza. Następnie złożył z pozytywnym wynikiem egzamin adwokacki. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, gdzie prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego. Związany jest również z Warszawą, w której także prowadzi działalność zawodową.

Doświadczenie zawodowe nabywał w ramach współpracy z kancelariami prawnymi z całej Polski oraz z zagranicy, początkowo jako aplikant, później jako adwokat oraz radca prawny. W trakcie praktyki zawodowej odbywał także zagraniczne staże prawne. W obranej ścieżce zawodowej swój szczególny udział miał staż w kancelarii adwokackiej adw. J. Boulboulle w Liège w Belgii. Zajmował się tam m.in. obsługą spraw polskich eurodeputowanych, a także Polaków mieszkających – oraz chcących zamieszkać lub podjąć działalność gospodarczą – w innych państwach UE.

Nabyta za granicą gruntowna wiedza i praktyka z zakresu szeroko rozumianych spraw międzynarodowych i transgranicznych, przyczyniła się do rozwoju praktycznej wiedzy w tym zakresie, nieczęsto spotykanej wśród praktyków prawa w Polsce. Doświadczenia te ukształtowały także nowatorską wizję funkcjonowania kancelarii w sposób profesjonalny i otwarty na potrzeby Klientów.

Radca prawny Grzegorz Nowakowski biegle włada językiem angielskim i francuskim. Zna także język hiszpański. Niezależnie od praktyki w zakresie prawa, ukończył również studia z zakresu filologii romańskiej, w trakcie których uczestniczył w praktykach i spotkaniach naukowych we Francji. Pracę dyplomową poświęcił omówieniu różnic między francuskim, a polskim językiem prawnym.

Jako członek organizacji Association des Etats Généraux des Etudiants de l'Europe oraz Phi Delta Phi International Legal Fraternity, był organizatorem, współorganizatorem i uczestnikiem wielu wydarzeń szkoleniowych o charakterze międzynarodowym.

Jest osobą o szerokich zainteresowaniach. Liczne podróże zagraniczne przyczyniły się nie tylko do pogłębiania wiedzy językowej, ale także do rozwijania pasji i zainteresowań kulturą państw śródziemnomorskich.

Blog

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Grzegorz Nowakowski

tel. 739 627 662

kancelaria@grzegorznowakowski.pl

NIP: 712 294 91 57
REGON: 362591495
Nr konta: 34 1140 2004 0000 3102 7588 0603